Noutati, Retete

Regulament concurs „4 ani de Sweeteria!”

Regulament „4 ani de Sweeteria!”

1. Organizator

Concursul organizat de SC RoPartner SRL, denumit în continuare „Concursul”, conceput în parteneriat cu SC SWEEtERIA SRL, cu sediul în Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie, Judetul Ilfov, J23/200/2017, CUI RO36947804, si administrat de catre SC RoPartner SRL, cu sediul în str. Gara Veche, nr. 8G, localitate Piatra-Neamt, jud. Neamt, J27/978/2007, RO 22149950, denumita în continuare „Organizatorul”. Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti Participantii. Regulamentul oficial este întocmit si facut public conform legislatiei aplicabile din România.

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite în prezentul regulament în perioada desfasurarii campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunta publicul despre aceste modificari.

 

2. Perioada si Locul de desfasurare

Concursul se desfasoara pe site-ul Organizatorului www.biosano.ro, în perioada 1-28 februarie 2021, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Regulamentul promotiei este disponibil pe www.biosano.ro. Participarea la Campanie include cunoasterea si acceptarea integrala, expres si neechivoca a acestui Regulament.

 

3. Mecanismul Concursului

Concursul se va desfasura în perioada 1-28 februarie 2021 si consta în acordarea prin tragere la sorti a 4 premii oferite de catre Sweeteria.

3.1. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa plaseze o comanda pe magazinul online www.biosano.ro, prin intermediul contului de client, care sa contina minim 1 produs marca Sweeteria.

3.2. Numele câstigatorilor vor fi extrase prin tragere la sorti în data de 1 martie 2021.

3.3. Castigatorii va fi anuntat telefonic si/sau prin intermediul e-mailului/Facebook.

 

4. Dreptul de participare

La acest Concurs poate participa orice persoana fizica, rezidenta în România, cu vârsta de peste 18 ani care are cont pe www.biosano.ro si plaseaza o comanda pe www.biosano.ro în perioada 1-28 februarie 2021, cu respectarea mecanismului Concursului (cunoscut în continuare „Participantul”).

 

5. Premii

Vor fi acordate 4 premii formate din: Dulcisor îndulcitor stevia cu zero calorii, ciocolata si dulciuri marca Sweeteria. Premiul nu poate fi înlocuit cu contravaloarea acestuia în bani si/sau alte obiecte.

 

6. Protectia datelor personale

Organizatorul nu are ca scop strângerea si utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul acestui Concurs. Prin participarea la aceasta, Participantii sunt de acord, în mod expres si neechivoc, cu privire la: colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor furnizate în momentul participarii la Concurs, stocarea acestor date si prelucrarea lor si în alte scopuri decât cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate realizate de catre Organizator.

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor la Concursa si le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

Participantii au dreptul sa refuze în orice moment si în mod gratuit, fara nici o justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legatura cu participarea la Concurs sa fie prelucrate în scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.

Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate si legate de situatia personala. Participantii au, în conformitate cu Legea nr. 667/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii promotionale nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia Partenerilor Organizatorului si cu exceptia cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

Prin participarea la Concurs, Participantii confirma cunoasterea prevederilor prezentului Regulament si îsi exprima acordul în privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului în scopul Participarii la promotie.

 

7. Litigii

Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate în instantele judecatoresti competente din România.

Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea transmite folosind datele prezentate în sectiunea Contact a site-ului www.biosano.ro în termen de maxim 1 saptamâna de la data luarii la cunostinta, cel mai târziu de la data încetarii Concursului. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestatie.

 

8. Limitarea raspunderii

Organizatorul nu îsi va asuma raspunderea:

– cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra beneficiilor câstigate de catre Participanti;

– cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobile sau a retelelor de Internet;

– în cazul în care îi sunt comunicate informatii false sau eronate;

– pentru eventuale disfunctionalitati în derularea promotiei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea;

– pentru erori cauzate de întreruperea conexiunii la internet a Participantilor în timpul cât acestia acceseaza pagina de promotie;

– pentru erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre Participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre Participant în scopul de a manipula promotia).

– pentru erori cauzate de folosirea altor tehnologii necompatibile cu mediile digitale în care se desfasoara promotia.

Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru mesajele comunicate de catre utilizatorii înscrisi în acest Concurs, ori pentru consecintele care decurg din acesta actiune.

Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant la Concurs care prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al acestuia.

 

9. Regulamentul promotiei

Regulamentul este disponibil pe site-ul www.biosano.ro. Participarea implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor Regulamentului si obligativitatea respectarii acestora. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în masura în care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra în vigoare imediat dupa publicarea online. Regulamentul promotiei este întocmit în conformitate cu legile din România. În cazul nerespectarii prezentului Regulament, beneficiile din cadrul promotiei nu se vor acorda Participantilor.

 

10.  Încetarea / Întreruperea Concursului. Forta majora

Concursul poate înceta înainte de expirarea perioadei prevazute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea în bune conditii a Concursului.

Forta majora înseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile asumate prin Regulament. Desfasurarea Concursului poate fi suspendata oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, sub conditia ca acesta sa comunice în prealabil pe www.facebook.com/biosano.ro si/sau pe blogul Organizatorului, disponibil pe www.biosano.ro/blog, o astfel de situatie.

 

 

11. Contact

Pentru mai multe informatii referitoare la Concurs, va rugam sa ne scrieti folosind datele de contact din sectiunea Contact a site-ul www.biosano.ro.

Câstigatorii concursului sunt:

Bogdan s. (Ilfov)

Dan-Ioan P. (Arges)

Mariana Virginia I. (Giugiu)

Andreea U. (Ilfov)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *