Concursuri

Regulament Concurs 7 ani de Biosano!

Concursul s-a incheiat!

Castigatorii sunt:

Monica R. – factura nr. 209438

Vasile Valentin M. – factura nr. 208642

Valentina Claudia S. – factura nr. 208597

Anca M. – – factura nr. 207965

Doina N. – factura nr. 209669

Maria M. – factura nr. 207809

Doru Dorin P. – factura nr. 208665

Castigatorii vor primi voucherele de 100 lei pe email sau telefonic, in cazul in care acestia nu au furnizat o adresa de mail.

Multumim tuturor pentru participare si va invitam sa descoperiti noile oferte si concursuri! www.biosano.ro/oferte-curente

Regulament Concurs 7 ani de Biosano!

 1. Organizator

Acest concurs este organizat de SC RoPartner SRL, cu sediul in str. Gara Veche, nr. 8G, localitate Piatra-Neamt, jud. Neamt, denumit in continuare „Organizatorul”. Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti Participantii. Regulamentul oficial este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.

 1. Perioada si Locul de desfasurare

Concursul se desfasoara pe pe site-ul Organizatorului www.biosano.ro, in perioada 12 septembrie – 3 octombrie 2022, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Regulamentul promotiei este disponibil pe www.biosano.ro. Participarea la Campanie include cunoasterea si acceptarea integrala, expres si neechivoca a acestui Regulament.

 1. Mecanismul Concursului

Concursul se va desfasura in perioada 12 septembrie – 3 octombrie 2022 si consta in acordarea, prin tragere la sorti, a 7 vouchere a cate 100 lei fiecare, ce pot fi utilizate la comenzile ulterioare plasate pe www.biosano.ro

3.1. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa achizitioneze  produse de pe magazinul online www.biosano.ro, prin intermediul contului de client, in perioada 12 septembrie – 3 octombrie 2022 si sa inscrie data si numarul facturii in urmatorul formular: https://forms.gle/2jeA48j1hWa4wjfo7 

3.2. Castigatorul va fi ales prin www.random.org.

3.3. Numele castigatorilor vor fi extrase prin tragere la sorti in data de 4 octombrie 2022.

3.4. Castigatorii vor fi anuntati pe blog, telefonic si/sau prin intermediul e-mailului.

 1. Dreptul de participare

La acest Concurs poate participa orice persoana fizica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani care are cont pe www.biosano.ro si achizitioneaza in perioada perioada 12 septembrie – 3 octombrie 2022 produse de pe www.biosano.ro cu respectarea mecanismului Concursului (cunoscut in continuare „Participantul”).

 1. Premii

Se vor acorda 7 vouchere cadou, in valoare de 100 lei fiecare.

Premiul nu poate fi inlocuit cu contravaloarea acestuia in bani si/sau alte obiecte.

 1. Protectia datelor personale

Organizatorul nu are ca scop strangerea si utilizarea datelor cu caracter personal in cadrul acestui Concurs. Prin participarea la aceasta, Participantii sunt de acord, in mod expres si neechivoc, cu privire la: colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor furnizate in momentul participarii la Concurs, stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate realizate de catre Organizator.

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor la Concursa si le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament.

Participantii au dreptul sa refuze in orice moment si in mod gratuit, fara nici o justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la Concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala. Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 667/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii promotionale nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia Partenerilor Organizatorului si cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Prin participarea la Concurs, Participantii confirma cunoasterea prevederilor prezentului Regulament si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului in scopul Participarii la promotie.

 1. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti competente din Romania.

Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea transmite folosind datele prezentate in sectiunea Contact a site-ului www.biosano.ro in termen de maxim 1 saptamana de la data luarii la cunostinta, cel mai tarziu de la data incetarii Concursului. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

 1. Limitarea raspunderii

Organizatorul nu isi va asuma raspunderea:

– cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra beneficiilor castigate de catre Participanti;

– cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobile sau a retelelor de Internet;

– in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate;

– pentru eventuale disfunctionalitati in derularea promotiei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea;

– pentru erori cauzate de intreruperea conexiunii la internet a Participantilor in timpul cat acestia acceseaza pagina de promotie;

– pentru erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre Participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre Participant in scopul de a manipula promotia).

– pentru erori cauzate de folosirea altor tehnologii necompatibile cu mediile digitale in care se desfasoara promotia.

Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru mesajele comunicate de catre utilizatorii inscrisi in acest Concurs, ori pentru consecintele care decurg din acesta actiune.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant la Concurs care prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al acestuia.

 1. Regulamentul promotiei

Regulamentul este disponibil pe site-ul www.biosano.ro. Participarea implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor Regulamentului si obligativitatea respectarii acestora. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare imediat dupa publicarea online. Regulamentul promotiei este intocmit in conformitate cu legile din Romania. in cazul nerespectarii prezentului Regulament, beneficiile din cadrul promotiei nu se vor acorda Participantilor.

 1. incetarea / intreruperea Concursului. Forta majora

 

Concursul poate inceta inainte de expirarea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Desfasurarea Concursului poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, sub conditia ca acesta sa comunice in prealabil pe www.facebook.com/biosano.ro si/sau pe blogul Organizatorului, disponibil pe www.biosano.ro/blog, o astfel de situatie.

 1. Contact

Pentru mai multe informatii referitoare la Concurs, va rugam sa ne scrieti folosind datele de contact din sectiunea Contact a site-ul www.biosano.ro sau pe email la adresa marketing@biosano.ro