Concursuri

Regulament Concurs „Cumpără minim 1 produs Herbagetica în luna Iunie 2023 și poți câștiga unul din cele 3 pachete Slăbește cu 1 leu pe zi!” – 01.06.2023 – 30.06.2023

Concursul s-a încheiat! Câștigătorii sunt: 

 • Ioana C., din Florești, comanda 1000232884
 • Zorela B., din Turda, comanda 1000231218
 • Monica L., din Brazi, comanda1000232490

Mulțumim tuturor pentru participare și stați cu ochii pe www.biosano.ro pentru noi concursuri!

Regulament Concurs „Cumpără minim 1 produs Herbagetica în luna Iunie 2023 și poți câștiga unul din cele 3 pachete Slăbește cu 1 leu pe zi!” – 01.06.2023 – 30.06.2023

 1. Organizator

Concursul organizat de SC RoPartner SRL, denumit în continuare „Concursul”, conceput în parteneriat cu SC Herbagetica SRL, cu sediul în Sat Podu Oltului, str. Florilor 1085B, localitate Harman, jud. Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J08/2334/2007, cod unic de înregistrare RO22314691, și administrat de către SC RoPartner SRL, cu sediul în str. Gara Veche, nr. 8G, localitate Piatra-Neamț, jud. Neamț, J27/978/2007, RO 22149950, denumită în continuare „Organizatorul”. Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți Participanții. Regulamentul oficial este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile din România.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul regulament în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

 1. Perioada și Locul de desfășurare

Concursul se desfășoară pe pe site-ul Organizatorului www.biosano.ro, în perioada 1-30 iunie 2023, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Regulamentul promoției este disponibil pe www.biosano.ro. Participarea la Campanie include cunoașterea și acceptarea integrală, expres și neechivocă a acestui Regulament.

 1. Mecanismul Concursului

Concursul se va desfășura în perioada 01.06-30.06.2023 și constă în acordarea, prin tragere la sorți, a unei pachet „Slăbește cu 1 leu pe zi”, pentru 3 dintre clienții Biosano.ro

3.1. Pentru a participa la concurs, participanții trebuie să achiziționeze minim 1 produs Herbagetica de pe magazinul online www.biosano.ro, în perioada 1 – 30 iunie 2023

3.2. Vor fi aleși 2 câștigători prin intermediul www.random.org.

3.3. Numele câștigătorilor vor fi extrași prin tragere la sorți în data de 6 iulie 2023.

3.4. Câștigătorii vor fi anunțați pe blog, telefonic și/sau prin intermediul e-mailului.

 1. Dreptul de participare

La acest Concurs poate participa orice persoană fizică, rezidentă în România, cu vârsta de peste 18 ani care are cont pe www.biosano.ro și achiziționează în perioada perioada 1-30.06.2023 produse de pe www.biosano.ro cu respectarea mecanismului Concursului (cunoscut în continuare „Participantul”).

 1. Premii

Pentru acest concurs sunt puse la dispoziție 3 pachete „Slăbește cu 1 leu pe zi”, oferite de Herbagetica. Pachetele conțin Cicoare extract 60cp, Detox Suplu 60cp și Triphalax 60cp.

Premiul nu poate fi înlocuit cu contravaloarea acestuia în bani și/sau alte obiecte.

 1. Protecția datelor personale

Organizatorul nu are ca scop strângerea și utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul acestui Concurs. Prin participarea la aceasta, Participanții sunt de acord, în mod expres și neechivoc, cu privire la: colectarea și prelucrarea de către Organizator a informațiilor furnizate în momentul participării la Concurs, stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri decât cele anterior menționate, respectiv: reclamă, marketing și publicitate realizate de către Organizator.

Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Participanților la Concursa și le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

Participanţii au dreptul să refuze în orice moment și în mod gratuit, fără nici o justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la Concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală. Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 667/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii promoţionale nu vor fi dezvăluite către terţi, cu excepţia Partenerilor Organizatorului şi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Prin participarea la Concurs, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor prezentului Regulament şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului în scopul Participării la promoţie.

 1. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti competente din România.

Eventualele reclamaţii legate de derularea Concursului se vor putea transmite folosind datele prezentate în secţiunea Contact a site-ului www.biosano.ro în termen de maxim 1 săptămână de la data luării la cunoştinţă, cel mai târziu de la data încetării Concursului. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie.

 1. Limitarea răspunderii

Organizatorul nu îşi va asuma răspunderea:

– cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra beneficiilor câştigate de către Participanţi;

– cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobile sau a reţelelor de Internet;

– în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate;

– pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea promoţiei ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea;

– pentru erori cauzate de întreruperea conexiunii la internet a Participanţilor în timpul cât aceştia accesează pagina de promoţie;

– pentru erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către Participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către Participant în scopul de a manipula promoţia).

– pentru erori cauzate de folosirea altor tehnologii necompatibile cu mediile digitale în care se desfăşoară promoţia.

Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru mesajele comunicate de către utilizatorii înscrişi în acest Concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.

Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant la Concurs care prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al acestuia.

 1. Regulamentul promoţiei

Regulamentul este disponibil pe site-ul www.biosano.ro. Participarea implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor Regulamentului şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care se vă impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online. Regulamentul promoţiei este întocmit în conformitate cu legile din România. În cazul nerespectării prezentului Regulament, beneficiile din cadrul promoţiei nu se vor acorda Participanţilor.

 1. Încetarea / Întreruperea Concursului. Forţă majoră

Concursul poate înceta înainte de expirarea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţa majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a asigura desfăşurarea în bune condiţii a Concursului.

Forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Desfăşurarea Concursului poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, sub condiţia ca acesta să comunice în prealabil pe www.facebook.com/biosano.ro și/sau pe blogul Organizatorului, disponibil pe www.biosano.ro/blog, o astfel de situaţie.

 1. Contact

Pentru mai multe informații referitoare la Concurs, va rugăm să ne scrieți folosind datele de contact din secțiunea Contact a site-ul www.biosano.ro sau pe email la adresa marketing@biosano.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *